Föreningen Reftec är en sammanslutning för Sveriges sju största teknologkårer (Chalmers studentkår, Tekniska Högskolans Studentkår, Linköpings Teknologers studentkår, Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet, Umeå naturvetar- och teknologkår, Uppsala teknolog och naturvetarkår) och arbetar med att koordinera kårernas studentfackliga och arbetsmarknadspolitiska verksamhet. Reftec representerar cirka 70 000 studenter vilket motsvarar ungefär 1/5 av de högskolestuderande i Sverige. Reftecs styrelse består av kårordförandena från de sju medlemskårerna.


Grupperna

KORK

Kårordförandes rådskonferens. Reftecs styrelse, men utbyter också erfarenheter och är ett stöd för varandra i rollen som kårordförande.

VORK

Vice ordförandes rådskonferens. Diskuterar budget-, avtals- och förvaltningsfrågor.

RUBIK

Reftecs utbildnings- och internationaliseringskommitté. Diskuterar internationella och nationella utbildningsfrågor samt utbytesprogram.

ARG

Sveriges teknologers arbetsmarknadsgrupp. Diskuterar arbetsmarknadsarrangemang, praktik och examensarbetesfrågor.

STORK

Studiesociala ordförandenas rådskonferens. Diskuterar studiesociala frågor.

STARK

Rådskonferens för de som jobbar med frågor rörande fritidsverksamhet, exempelvis, alkohol, evenemang och mottagning.

INTORK

Informationsansvarigas, kommunikatörers och tidningsredaktörers rådskonferens. Diskuterar marknadsföring, informationsspridning, kårtidningsfrågor och utbyter idéer.


Medlemskårerna

Chalmers Tekniska Högskola https://chalmersstudentkar.se/
Linköping Universitet
http://lintek.liu.se/
Kungliga tekniska högskolan
https://ths.kth.se/
Luleå tekniska universitet
https://teknologkaren.se/
Lunds tekniska högskola
https://www.tlth.se/
Uppsala Universitet
https://www.utn.se/
Umeå Universitet
https://www.ntkumea.se/